Zespół budynków w skansenie

Budynek gastronomiczny – karczma oraz budynek muzeum regionalnego/ludowego w Puńsku. Obiekty naśladujące tradycyjne, drewniane budownictwo regionalne jako rozbudowa istniejącego skansenu ludowej, kultury Litewskiej. Obiekt karczmy nawiązuje do istniejącego budynku znajdującego się na Litwie. Projekt zrealizowano w drewnianej konstrukcji wieńcowej, główna konstrukcja głównej izby ukryta jest ponad stropem.