Oferta

Specjalnością firmy jest kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej – łącznie z obsługą prawną od pierwszego dokumentu do uzyskania wszelkich pozwoleń, łącznie z monitorowaniem postępowania administracyjnego. Zajmujemy się również zleceniami odnośnie : obsługi prawnej, kosztorysowania, wykonywania operatów wodno-prawnych, sporządzania ocen i raportów oddziaływań na środowisko, aranżacjami wnętrz, audytami energetycznymi, kolorystykami, nadzorami budowlanymi. Projektujemy obiekty wszystkich funkcji, w tym rozbudowy, przebudowy, modernizacje, adaptacje i inne. Nasze projekty są rygorystycznie sprawdzane przez  specjalistów swoich dziedzin, tak by rozstrzygnąć wszystkie techniczne oraz prawne wątpliwości.

Założeniem jest spełnienie oczekiwań Inwestora i urealnienie ich. Oferujemy obsługę prawną, pełen zakres dokumentacji technicznej, możliwie  najkrótsze terminy oraz rynkowe, negocjowane ceny. Zależy nam na zapewnieniu maksymalnego komfortu podejmowania decyzji na każdym etapie inwestycji – traktujemy nasz produkt jako kluczowy dla użytkownika, otoczenia w kontekście miejsca (lokalnych wartości kulturowo – przestrzennych) oraz Inwestora – osoby angażującej niejednokrotnie potężne środki finansowe.