Projektor

Nasze działanie oparte jest wyłącznie na zasadach wolnorynkowych, jest w pełni jawne i transparentne. Cechuje je wysoka jakość usług, najkrótsze z możliwych do uzyskania terminy oraz korzystny współczynnik ceny do wysokiego standardu dokumentacji. Nasze projekty są możliwie proste, rozwiązania ekonomiczne, cechuje je dbałość o szczegóły oraz o walory estetyczne. W procesie realizacji możemy dalej reprezentować Inwestora w realizacji zamierzenia, nadzorując powstawanie obiektów. Naszym celem jest działanie zgodnie Państwa oczekiwaniami, respektując prawo, sztukę inżynierską jednocześnie z odpowiedzialnością formując przestrzeń, w której żyjemy.

Dlaczego Projektor ? W procesie inwestycyjnym pierwszym zarodkiem jest pomysł – wizja, który najczęściej jest wynikiem Państwa potrzeb. W toku realizacji tego pomysłu mamy przyjemność oferować pomoc, a Państwa wizje i pomysły zostaną przelane na papier – w postaci rysunków, które są ostatnim etapem przed ich realizacją. To my (Projektor) sporządzamy projekt czyli umożliwiamy materializację wizji, tak by umożliwić realizację wykonawcy i wprowadzić go w otoczenie.

Parafrazując sentencję Le Corbusier ’a stajemy się „maszyną” do tworzenia. Naszym zadaniem jest przenieść wizję na papier, ale zanim będziemy doświadczać efektów wszystkimi zmysłami pozostaje nam wyobraźnia, której oknem jest przede wszystkim oko.