Projektor

Nasze działanie oparte jest wyłącznie na zasadach wolnorynkowych, jest w pełni jawne i transparentne. Cechuje je wysoka jakość usług, najkrótsze z możliwych do uzyskania terminy oraz korzystny współczynnik ceny do wysokiego standardu dokumentacji. Nasze projekty są możliwie proste, rozwiązania ekonomiczne, cechuje je dbałość o szczegóły oraz o walory estetyczne. W procesie realizacji możemy dalej reprezentować Inwestora w realizacji zamierzenia, nadzorując powstawanie obiektów. Naszym celem jest działanie zgodnie Państwa oczekiwaniami, respektując prawo, sztukę inżynierską jednocześnie z odpowiedzialnością formując przestrzeń, w której żyjemy.

Dlaczego Projektor ? W procesie inwestycyjnym pierwszym zarodkiem jest pomysł – wizja, który najczęściej jest wynikiem Państwa potrzeb. W toku realizacji tego pomysłu mamy przyjemność oferować pomoc, dzięki której Państwa wizje i pomysły zostaną przelane na papier – jakby kadrami, które są ostatnim etapem przed ich realizacją. To my sporządzamy projekt czyli materializujemy wizję, tak by przedstawić ją wykonawcy, a później „światu”. Podczas procesu projektowania dochodzimy do najlepszych rozwiązań, by plany powiodły się zgodnie z postanowionymi założeniami. Później pozostaje tylko zmaterializować je w jak najprostszy sposób – na budowie.

Parafrazując słynną sentencję LeCorbusier’a stajemy się maszyną do tworzenia. Naszym zadaniem jest przenieść wizję na papier, ale zanim będziemy doświadczać efektów wszystkimi zmysłami pozostaje nam wyobraźnia, której oknem jest oko.