Rynek

Modernizacja i adaptacja istniejącego budynku przedwojennej stajni i kuźni na potrzeby placówki handlowej, dostępnej dla mieszkańców gminy, w ramach unijnego programu rewitalizacji starych obiektów  „Mój rynek”. Kompleksowy projekt techniczny wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.