Budynek warsztatowo – biurowy

Budynek administracyjno – socjalny z zapleczem warsztatowym na potrzeby lokalnej placówki gospodarczej. Zaprojektowano magazyny, warsztat naprawczy pojazdów, spawalnia i inne. Mieści się tu zaplecze socjalne dla ok. 120 pracowników fizycznych oraz około 20 pracowników administracji. Zamówienie wyłonione w drodze przetargu.