Zespół budynków w skansenie

Budynek gastronomiczny – karczma oraz budynek muzeum regionalnego w Puńsku. Obiekty naśladujące tradycyjne, drewniane budownictwo regionalne jako rozbudowa istniejącego skansenu ludowej, kultury Litewskiej. Projekt zrealizowano w drewnianej konstrukcji wieńcowej.