Aktualności

Zakończyliśmy projektowanie trzech szkół : podstawowej z salą gimnastyczną w Powiecie Ełckim oraz dwie średnie zawodowe w Suwałkach – jako rozbudowy zapleczy warsztatowych. Obecnie inwestycje są na etapie przygotowań do realizacji.

Obecnie pracujemy nad kilkoma projektami : budynkami zamieszkania zbiorowego, handlu i zakładami produkcyjnymi – w tym jako nowo-projektowane oraz jako rozbudowy dla nowoczesnych linii technologicznych.

Cały czas opracowujemy projekty budynków domów jednorodzinnych.

Na bieżąco prowadzimy kilka nadzorów autorskich obiektów kubaturowych oraz inwestorskich w zakresie inwestycji liniowych oraz drogowych.

W obecnej chwili poszukujemy do pracy na stanowiskach asystentów :